Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kas Çeşitleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getirir. Ayrıca iç organları bağlar ve onları askıda tutar. Çeşitli organizmalarda farklı kas tipleri vardır. Protistlerde çizgisiz kas telcikleri bulunur. Basit özellikte olmasına rağmen bir tek hücreli olan parmesyumda kontraktif kofullar kas işlevi görür. Omurgasızlarda ise çoğunlukla düz kaslardan oluşur. Yavaş ve ritmik kasılırlar. Solucanlarda, yumuşakçalarda düz kaslar bulunur. Eklembacaklılarda uçma ve sıçramayı sağlayan çizgili kaslar bulunur. Tüm omurgalılarda iskeleti hareket ettiren çizgili kaslar, yemek borusunda, midede, bağırsaklar, kan damarlarının duvarlarında, üreme organları ve diğer organ duvarlarında ise düz kaslar bulunur. Kaslar düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşittir.

1.Düz Kaslar


Hücreleri mekik şeklindedir. Büyüklükleri bulundukları yere göre değişir. Çekirdekleri hücrenin orta kısmında bulunur. Tek çekirdeklidirler. Sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına ise sarkolemma denir. Sitoplazmada görülen, boyuna iplikçiklere ise miyofibril denir. Miyofibriller, aktin ve miyozin denilen kas proteinlerinden oluşmaktadır. Kasılmayı bunlar sağlar.
Düz kaslar istem dışı hareket eden kaslardır. Kasılmaları yavaş ve düzenlidir. Otonom sinir sistemi kontrolünde çalışırlar. Eklembacaklılar hariç tüm omurgasızlarla omurgalıların dolaşım, sindirim, solunum gibi sistemleri meydana getiren organların duvarlarında önemli ölçüde düz kaslar bulunur.


2.Çizgili Kaslar


İskelet sistemiyle bağlantılı olan kaslardır. Beyin kontrolünde isteğe bağlı olarak çalışırlar. Kasılma hareketleri merkezi sinir sistemine ait motor sinirlerle kontrol edilir. Düz kaslara oranla daha hızlı kasılabilirler. Hücreleri uzun ve silindirik şeklinde olup hücre sınırları belirsiz olduğundan çok çekirdekli görülürler. Oval şekilli çekirdekler hücrenin kenar kısmında bulunurlar. Bir çizgili kasın yapısı tüm bir kastan yapı birimlerine doğru; kas demeti, kas teli, telcikler (miyofibril, aktin ve miyozin proteinleri) olarak sıralana bilinir. Sarkoplazma içinde miyofibriller arasında dağılmış zengin bir endoplazmik retikulum ağı (sarkoplazmik retikulum) vardır. Miyofibriller özel bir diziliş gösteririler. Bu diziliş açık ve koyu bantlar meydana getir. Kas liflerinde açık renkli görülen I bandı, koyu renkli görülen A bandı olarak isimlendirilir. I bandını tam ortasında koyu renkli ince çizgi Z bandı olarak adlandırılır. A bandının ortasında görülen bölgeye ise H bandı adı verilir. Kas dokusunda ard arda gelen iki Z bandı arasındaki bölgeye sakromer denir ve kasılma birimi olarak kabul edilir. Miyofibriller çok daha ince ipliklerin düzenlenmesiyle meydana gelmişlerdir. Bunlardan kalın ve kısa olanlarına miyozin, ince ve uzun olanlarına ise aktin iplikleri denir. Bu ipliklerin temel yapıları proteindir. Miyozin iplikleri komşu I bandına geçmezler. Aktin iplikleri ise I bantların meydana getiriler ve kısmen iki taraftan A bandının içine girerler. Böylece A bantlarının ucunda miyozin ve aktin iplikleri bulunurken orta kısımlarında sadece miyozin iplikleri yer alır. Sadece miyozin ipliklerinden oluşan bu kısım H bandını meydana getirir. Aktin iplikleri I bandının ortasında birleştikleri yere de Z çizgisi denir. Kasa çizgili görünüm bu şekilde kazandırılmıştır. I bandı yalnız aktin ipliklerinden, H bandı yalnız miyozin ipliklerinden, A bandı ise hem aktin hem de miyozin ipliklerinden oluşur.
Kas Proteinlerinin Sıralanışı: Kas telleri aktin ve miyozin proteinlerinden başka hemoglobine benzeyen miyoglobin proteinini içerirler. Miyoglobinin görevi kaslarda O2 azaldığı zaman kandan O2 almak ve oksidasyonu sağlamaktır. Miyofibrilin O2’e bağlanma kapasitesi hemoglobinden fazladır. Çizgili kasların kemiklere bağlandığı yerler sıkı bağ dokudan yapılmıştır. Bunlara kas kirişleri veya tendonlar denir. İskelet kasları bir taraftan hareketli bir kemiğe bağlanırken diğer taraftan mutlaka hareketli bir ekleme bağlanmışlardır. Kemiğe bağlandığı nokta başlangıç noktası, ekleme bağlandığı nokta sonlanış noktasıdır. Bu iki tutunma arasında kalan kısım karın kısmıdır. İskelet kasları çoğunlukla çiftler halinde çalışırlar.

3.Kalp Kası


Çizgili kas olmasına rağmen irademiz dışında kasılma faaliyeti gösteriri (Otonom sinir sistemine bağlıdır). Bu kas enine bantlaşma gösterir. Kas telleri kısa boylu olup tek çekirdeklidir. Birbirine bağlandıkları yerde ara diskler bulunur. Sürekli çalıştıkları için oksijen gereksinimleri çok fazladır.

Kas Çeşitleri Resimleri

 • 10
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 6
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kas Çeşitleri Sunumları

 • 9
  Önizleme: 2 yıl önce

  kas çeşitleri sunusu ödevi (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  K A S L A RA.Çstyle.visibilityppt_wppt_h

  2. Sayfa
  KASLARDÜZENLEMEDERME İLKÖĞRETİMBİLGİ-İŞLEMHAZIRLAYANA . ÇIĞRIKA.Çstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  3. Sayfa
  KASLARA.Çstyle.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  K A S L A RKaslar,vücudun hareket sistemini oluşturan yapılardır.Kasların önemli özelliği kasılıp-gevşeme ( Uzayıp - Kısalma )yeteneğidir.A.ÇVücudun hemen hemen yarısını kaslar oluşturur.

  5. Sayfa
  KASLAR,KİMYASAL ENERJİYİ HAREKET ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜREREK ORGANLARI ÇALIŞTIRIR.Kas hücrelerinin sitoplazmasında boyuna uzanan kasılıp gevşeme özelliği olan telciklere MİYOFİBRİL adı verilir.A.Çstyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  UYARI :Kaslar iskeletle beraber canlıya hem destek olur,hem de canlının hareketini sağlar.İskeletin dikliği ve canlının şekil alması kaslar sayesinde olur.A.ÇAyrıca kaslar bazı organların yapısını oluşturarak çalışmasını sağlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  KASLARIMIZ ÇOK MİKTARDA ENEJİ HARCADIĞINDAN BOL MİKTARDA KAN DAMARI İLE BESLENİRLER. A.ÇKASLARstyle.visibility

  8. Sayfa
  A.Ç

  9. Sayfa
  A.Ç

  10. Sayfa
  A.ÇKAS ÇEŞİTLERİVücudumuz,bütün hareketlerden sorumlu olan üç çeşit kas içerir. Bütün kas tipleri sinirlerce uyarıldıklarında kasılan lifleri kapsar. Bu kaslar bazı yönlerden farklılıklar gösterirler.İskelet kası ( çizgili kas) kemiklere bağlıdır ve her çeşit istemli harekete sebep olur.Düz ( çizgisiz) kaslar organların içinde plakalar oluşturur ve güçlü kalp kası sadece kalpte bulunur. Son iki kas tipi istemsiz hareketlere neden olur.

  11. Sayfa
  KAS ÇEŞİTLERİKASLAR YAPI VE GÖREVLERİNE GÖRE ÜÇE AYRILIR:1 . KIRMIZI KASLAR ( ÇİZGİLİ KASLAR )2 .DÜZ ( BEYAZ )KASLAR( ÇİZGİSİZ KASLAR )3. K A L P K A S IA.Çstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  A.ÇKAS ÇEŞİTLERİ

  13. Sayfa
  KIRMIZI KASLAR ( ÇİZGİLİ KASLAR )İskeletimizi oluşturan kaslardır.Bu kaslara iskelet kasları da denir.İsteğimize bağlı olarak çalışır.A.Çstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  A.ÇKAS ÇEŞİTLERİ

  15. Sayfa
  KIRMIZI KASLAR ( ÇİZGİLİ KASLAR )BULUNDUKLARI YERLER:Ağızda,gözde,parmaklarda,üyeler gibi organlarda yer alır.A.Çstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  NOTKasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapılara KAS KİRİŞLERİ (Tendonlar )adı verilir.A.Çstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  A.ÇKAS ÇEŞİTLERİ

  18. Sayfa
  DÜZ KASLARİsteğimiz dışında yaşam boyu çalışan kaslardır.ÖRNEK :Midemiz hiçbir zaman bizim isteğimizle çalışmaz.Kendi yapacağı işe göre çalışır.A.Çstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  DÜZ KASLARDÜZ KASLARIN ÇALŞMALARI YAVAŞTIR,KASILMALARI GÜÇSÜZDÜR.A.ÇSindirim,Solunum Boşaltım ve Üreme sisteminde yer alan organlarda Düz kaslar bulunur.

  20. Sayfa
  A.ÇKAS ÇEŞİTLERİ

  21. Sayfa
  A.ÇKALP KASIVücudumuzda bulunan üç temel kas çeşidinden birini oluşturan kalp kası,kalp duvarında bulunur. Kalp kası lifleri çubuk şeklindedir ve uzunlamasına dallara ayrılırlar. Kalp kası istem dışı olarak ,kendi özel ritmiyle kasılır ( yaklaşık dakikada 70 kere) ve kalbimizden vücudumuza hiç yorulmadan kan pompalar.

  22. Sayfa
  K A L P K A S IKIRMIZI KAS OLMASINA RAĞMEN İSTEĞİMİZ DIŞI ÇALIŞIR.KALP KASININ ÇALIŞMASINI OTONOM SİNİR SİSTEMİ TARAFINDAN DÜZENLENİR.A.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  K A S L A R I N G Ö R E V L E R İ A.Çstyle.visibility

  24. Sayfa
  K A S L A R I N G Ö R E V L E R İ1. İSKELETİMİZİN HAREKETİNİ,ORGANLARIN ÇALIŞMASINI SAĞLAR.2. SİNDİRİM SONUCU KANA GEÇEN GLÜKOZU GLİKOJEN ŞEKLİNDE DEPO EDER. A.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  3. KANIN VÜCUT İÇİNDE DOLAŞIMINI SAĞLAR.4. SİNDİRİME,SOLUNUMA VE KONUŞMAMIZA YARDIM EDER. A.Çstyle.visibilitystyle.visibility

  26. Sayfa
  A.ÇVÜCUDUN İDMAN YAPMASI

  27. Sayfa
  A.Ç

  28. Sayfa
  A.Ç

  29. Sayfa
  Sorular1 . Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi,düz kaslara ait özellik değildir?A. Tek bir çekirdek taşımakB . İstemli çalışmakC . İç organlarda bulunur D . Düzenli,ritmik çalışmak A.Çstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  2 . İskelet kasları hangi sistemin denetiminde çalışır?A . Sindirim sistemiB . Solunum sistemiC . Sinir sistemiD . İç salgı organları A.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  3 . Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?A . Hızlı kasılmalarıB . İstemli çalışmalarıC . Çabuk yorulmalarıD . Enerji kullanmaları A.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  4 . Bir kolun kaslarla hareket ettirilmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez ?A . Kasların hepsi gevşerB . ATP kullanımı olur.C . Isı açığa çıkarD . Kasların bazıları kasılır A.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  5 .I . Enerji tüketimi fazladırII. İstemsiz olarak çalışırIII. Çabuk yorulurlarYukarıdaki özelliklerden hangileri düz kaslara ait özelliktir ?A. Yalnız IB . I - IIC . I - IID . I - II - IIIA .Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  6 . I . Kolun bükülmesiII . Yer değiştirebilmeIII. Böbreklerde kanın süzülmesiİnsanda yukarıdaki olayların hangileri kasların hareketleriyle sağlanır ?A . Yalnız IB . I ve IIC . I ve IIID . II ve IIIA .Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  L Ü T F E N !CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZA.Çstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  36. Sayfa
  CEVAPLAR1. B2. C3. D4. A5. A6. BHAZIRLAYANA . Çığrık A.ÇDERME İLKÖĞRETİM - BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜstyle.visibilitystyle.visibility

  37. Sayfa
  BİLGİ İLE UYGULAMAKOL KOLA GİDERLER.style.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  METİN DÜZENLEMEDERME İLKÖĞRETİMBİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜA.Çstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

Kas Çeşitleri Soru & Cevap

 • 1

  11 ay önce

  Soru : Kalın bağırsaktaki kas çeşidi nedir

Kas Çeşitleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin